Ana Sayfa Kuantum Algoritmaları Kuantum Algoritmaları Klasik Algoritmaların Pabucunu Dama Atabilecek Mi?

Kuantum Algoritmaları Klasik Algoritmaların Pabucunu Dama Atabilecek Mi?

487
0

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel (klasik) bilgisayarlarla kıyaslandığında büyük bir sıçrama vaat ediyor. Kuantum mekaniği temelinde çalışan bu bilgisayarlar, belirli problemleri çözmek için geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı olabilirler. Bu durum, kuantum algoritmalarının ortaya çıkışına yol açtı. Bu yazıda, kuantum algoritmalarının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve geleneksel algoritmalarla kıyaslandığında nasıl bir potansiyele sahip olduklarını inceleyeceğiz. Ayrıca, kuantum algoritmalarının farklı problem türleri üzerindeki etkilerini ve gelecekteki potansiyel uygulamalarını ele alacağız. Kuantum bilgisayarlarının yükselişi, bilgi işlem dünyasında devrim niteliğinde olabilir. Şimdi, bu heyecan verici teknolojinin temelini oluşturan kuantum algoritmalarına daha yakından bakalım.

Kuantum algoritmaları, kuantum hesaplama modelinde çalışan algoritmalardır. Kuantum hesaplama modeli, kuantum devre modeli olarak da bilinir. Kuantum devre modeli, kuantum kapıları adı verilen basit kuantum işlemlerinden oluşan bir kuantum devresi ile tanımlanır. Kuantum kapıları ise bir veya birkaç kübit üzerinde etki eder. Kübit, kuantum bilgisayarın temel bilgi birimidir. Klasik bilgisayarın bitleri gibi, kübitler de 0 veya 1 değerini alabilir, ancak aynı zamanda bu iki değerin süper pozisyonu halinde de bulunabilir. Süper pozisyon, kübitin 0 ve 1 değerlerinin belirli olasılıklarla bir arada bulunması durumudur. Süper pozisyon, kuantum algoritmalarının en önemli özelliklerinden biridir. Süper pozisyon sayesinde, kuantum algoritmaları birden çok girdiyi aynı anda işleyebilir ve sonuçları kuantum ölçümü ile elde edebilir. Kuantum ölçümü, kuantum devresinin sonunda kübitlerin değerlerini belirlemek için yapılır. Kuantum ölçümü yapılana kadar, kübitlerin değerleri belirsizdir. Kuantum ölçümü yapılınca, kübitlerin değerleri kesinleşir ve süper pozisyon bozulur. Kuantum ölçümü yapmak, kuantum algoritmasının sonucunu elde etmek için gereklidir.

Kuantum Algoritmalar ve Klasik Algoritmalar

Kuantum algoritmaları, çeşitli problemleri klasik algoritmalardan daha hızlı çözebilir. Bu avantajın en güçlü kanıtları, kuantum arama (Grover), kuantum faz tahmini (Shor) ve Hamiltonyen simülasyonu (Feynman) gibi algoritmalardır. Bu algoritmalara dayanan birçok özelleştirilmiş kuantum algoritması vardır.

Kuantum Arama Algoritması

Lov Grover tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritma, düzensiz bir veritabanında veya sırasız bir listede bir öğeyi aramak için kullanılır. Bu algoritma, klasik algoritmalardan karesel (n^2) olarak daha hızlıdır.

Kuantum Faz Tahmini Algoritması

Peter W. Shor tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritma, bir kuantum devresinin çıkışında bir kübitin fazını tahmin etmek için kullanılır. Bu algoritma, kuantum Fourier dönüşümü adı verilen bir teknikten yararlanır. Kuantum Fourier dönüşümü, klasik Fourier dönüşümünün kuantum analoğudur ve birçok kuantum algoritmasında kullanılır. Kuantum faz tahmini algoritması, tam sayı çarpanlara ayırma ve ayrık logaritma hesaplama gibi problemleri çözmek için kullanılan Shor’un algoritmasının temelini oluşturur. Shor’un algoritması, klasik algoritmalardan( Otomatik Regresyon, MA) neredeyse üstel olarak daha hızlıdır. Bu algoritma, yaygın olarak kullanılan kriptografi yöntemlerini tehdit eder.

Hamiltonyen Simülasyonu Algoritması

Feynman tarafından önerilmiştir. Bu algoritma, bir kuantum sisteminin zaman gelişimini simüle etmek için kullanılır. Bu algoritma, kuantum kimyası, kuantum fiziği ve kuantum optimizasyonu gibi alanlarda uygulama bulur.

Kuantum Algoritmalarının Sınıflandırılması

Kuantum algoritmalarının türleri, kullanılan ana tekniklere veya çözülen problem türlerine göre sınıflandırılabilir. Kullanılan ana tekniklere göre, kuantum algoritmaları şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Kuantum Fourier dönüşümüne dayalı algoritmalar: Bu algoritmalarda, kuantum Fourier dönüşümü, kübitlerin fazlarını değiştirmek veya kuantum devresinin çıkışını analiz etmek için kullanılır. Örnek olarak, Shor’un algoritması, kuantum faz tahmini algoritması ve kuantum Fourier dönüşümü algoritması verilebilir.
 • Kuantum arama algoritmasına dayalı algoritmalar: Bu algoritmalarda, kuantum arama algoritması, bir veritabanında veya listede bir öğeyi bulmak veya bir fonksiyonun minimumunu veya maksimumunu bulmak için kullanılır. Örnek olarak, Grover’un algoritması, kuantum sayısal türev algoritması ve kuantum optimizasyonu algoritması verilebilir.
 • Kuantum yürüyüşüne dayalı algoritmalar: Bu algoritmalarda, kuantum yürüyüşü, bir graf üzerinde rastgele veya yapılandırılmış bir şekilde hareket eden bir kuantum parçacığının davranışını modellemek için kullanılır. Kuantum yürüyüşü, klasik rastgele yürüyüşten farklı olarak, kuantum süper pozisyonu ve kuantum girişimi gibi kuantum etkilerini içerir. Örnek olarak, kuantum arama algoritmasının kuantum yürüyüşü versiyonu, kuantum element belirleme algoritması ve kuantum graf izomorfizmi algoritması verilebilir.
 • Genlik yükseltmesine dayalı algoritmalar: Bu algoritmalarda, genliğin yükseltmesi, bir kuantum devresinin çıkışında istenen bir durumun olasılığını artırmak için kullanılır. Genliğin yükseltmesi, kuantum arama algoritmasının bir genelleştirilmesidir. Örnek olarak, kuantum sayısal türev algoritmasının genlik yükseltmesi versiyonu, kuantum optimizasyonu algoritmasının genlik yükseltmesi versiyonu ve kuantum makine öğrenmesi algoritmaları verilebilir.
 • Topolojik kuantum alan teorisine dayalı algoritmalar: Bu algoritmalarda, topolojik kuantum alan teorisi, kuantum devrelerinin topolojik özelliklerini tanımlamak ve kullanmak için kullanılır. Topolojik kuantum alan teorisi, kuantum devrelerinin topolojik değişmezlerini hesaplamak için kullanılan Kuantum Hall etkisi gibi kuantum olaylarını içerir. Örnek olarak, Jones polinomu hesaplama algoritması, topolojik kuantum kodlama algoritması ve topolojik kuantum hesaplama algoritması verilebilir.

Kuantum algoritmalarının klasik algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği problem türleri şunlardır:

 • Sayısal problemler: Bu problemler, sayısal değerler veya işlemler ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, tam sayı çarpanlara ayırma, ayrık logaritma hesaplama, lineer denklem çözme, sayısal türev hesaplama ve sayısal integrasyon hesaplama problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların üstel veya kare sel olarak daha hızlıdır.
 • Cebirsel problemler: Bu problemler, cebirsel yapılar veya işlemler ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, grup izomorfizmi, halka izomorfizmi, modüler aritmetik, polinom aritmetiği ve lineer cebir problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların polinom veya logaritmik olarak daha hızlıdır.
 • Geometrik problemler: Bu problemler, geometrik şekiller veya ölçüler ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, nokta içerme, çember içerme, dikdörtgen içerme, üçgen içerme, en yakın nokta, en uzak nokta, en küçük çember, en büyük çember, en küçük dikdörtgen, en büyük dikdörtgen, en küçük üçgen, en büyük üçgen, konveks kılıf, Delaunay üçgenlemesi ve Voronoi diyagramı problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların logaritmik veya kare sel olarak daha hızlıdır.
 • Graf teorisi problemleri: Bu problemler, graf yapıları veya özellikleri ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, graf izomorfizmi, graf renklendirme, graf kesme, graf akışı, graf gezintisi, graf bağlantısı, graf çapı, graf yarıçapı, graf merkezi, graf ağacı, graf Hamilton yolu, graf Euler yolu, graf kromatik sayısı, graf kromatik polinomu ve graf spektrumu problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların logaritmik, kare sel veya üstel olarak daha hızlıdır.
 • Kriptografi problemleri: Bu problemler, şifreleme, deşifreleme, imzalama, doğrulama, kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük, güvenlik, saldırı, savunma, anahtar dağıtımı, anahtar değişimi, anahtar yönetimi ve anahtar kırma ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, RSA şifrelemesi, Diffie-Hellman anahtar değişimi, ElGamal şifrelemesi, DSA imzalama, ECC şifrelemesi, ECC imzalama, AES şifrelemesi, DES şifrelemesi, SHA-256 özetleme, MD5 özetleme ve HMAC doğrulama problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların üstel olarak daha hızlıdır
 • Simülasyon problemleri: Bu problemler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ekonomik, sosyal veya diğer sistemlerin davranışlarını modellemek veya taklit etmek ile ilgili problemlerdir. Örnek olarak, kuantum sistemi simülasyonu, kuantum kimyası simülasyonu, kuantum fiziği simülasyonu, kuantum optimizasyonu simülasyonu, kuantum oyun teorisi simülasyonu, kuantum makine öğrenmesi simülasyonu ve kuantum yapay zekâ simülasyonu problemleri verilebilir. Bu problemler için kuantum algoritmaları, klasik algoritmalarından daha hızlıdır.

Kuantum algoritmalarının hesaplanması, kuantum devre modelinde yapılır. Kuantum devre modeli, kuantum devresinin girdi, çıkış ve ara durumlarını tanımlayan bir matematiksel modeldir. Kuantum devresinin girdi, çıkış ve ara durumları, kübitlerin kuantum durumlarını temsil eden kuantum vektörleri ile gösterilir. Kuantum devresinin işlemleri, kuantum kapıları adı verilen kuantum işlemlerini temsil eden kuantum matrisleri ile gösterilir. Kuantum devresinin hesaplanması, kuantum devresinin girdi vektörünün kuantum kapılarının matrisleri ile çarpılması ile elde edilen çıkış vektörünün hesaplanmasıdır. Kuantum devresinin hesaplanması, kuantum devresinin kuantum ölçümü ile sonuçlanır. Kuantum ölçümü, kuantum devresinin çıkış vektörünün klasik bitlere dönüştürülmesidir. Kuantum ölçümü, kuantum devresinin çıkış vektörünün olasılık dağılımını belirler. Kuantum ölçümü, kuantum devresinin çıkış vektörünün her bir bileşeninin karesinin, o bileşene karşılık gelen klasik bitin ölçülme olasılığı olduğu anlamına gelir.

Kuantum Algoritmalarında Zaman Karmaşıklığı

Kuantum algoritmalarının zaman karmaşıklığı, kuantum algoritmasının çalışması için gereken kuantum kapı sayısının bir ölçüsüdür. Kuantum algoritmalarının zaman karmaşıklığı, kuantum algoritmasının girdi boyutuna bağlı olarak ifade edilir. Kuantum algoritmalarının zaman karmaşıklığı, kuantum algoritmasının verimliliğini değerlendirmek için kullanılır. Kuantum algoritmalarının zaman karmaşıklığı, kuantum algoritmasının klasik algoritmalara göre ne kadar daha hızlı olduğunu gösterir. Kuantum algoritmalarının zaman karmaşıklığı, kuantum algoritmasının kuantum hızlandırması adı verilen bir kavramla tanımlanır. Kuantum hızlandırması, kuantum algoritmasının zaman karmaşıklığının, en iyi klasik algoritmanın zaman karmaşıklığına bölünmesi ile elde edilen bir orandır. Kuantum hızlandırması, kuantum algoritmasının klasik algoritmadan ne kadar daha hızlı olduğunu gösterir. Kuantum hızlandırması, kuantum algoritmasının kuantum avantajı adı verilen bir kavramla ilişkilidir. Kuantum avantajı, kuantum algoritmasının klasik algoritmadan üstel veya kare sel olarak daha hızlı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Kuantum avantajı, kuantum algoritmasının klasik algoritmadan daha güçlü olduğunu gösterir.

Kuantum Algoritmalarının Günümüz Algoritmaları İle Kıyaslanması

Kuantum algoritmalarının günümüz algoritmaları ile kıyaslanması, kuantum algoritmalarının klasik algoritmaların performansını, verimliliğini, güvenliğini, doğruluğunu, esnekliğini, ölçeklenebilirliğini, uygulanabilirliğini ve gelecek potansiyelini nasıl etkilediğini gösterir. Kuantum algoritmalarının günümüz algoritmaları ile kıyaslanması, kuantum algoritmalarının klasik algoritmaların avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkarır. Kuantum algoritmalarının günümüz algoritmaları ile kıyaslanması, şu şekilde yapılabilir:

 • Performans açısından: Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların çözemediği veya çok uzun sürede çözebildiği bazı problemleri çok daha hızlı çözebilir. Kuantum algoritmaları, kuantum hızlandırması ve kuantum avantajı gibi kavramlarla klasik algoritmaların performansını aşabilir. Kuantum algoritmaları, kuantum süper pozisyonu, kuantum girişimi, kuantum ölçümü ve kuantum dolanıklığı gibi kuantum mekanik etkilerinden yararlanarak klasik algoritmaların yapamadığı işlemleri yapabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların performansını artırmak için de kullanılabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların girdilerini hazırlamak, çıktılarını analiz etmek veya ara sonuçlarını iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Verimlilik ve Hata Giderme açısından: Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların gerektirdiği kaynaklardan daha az kaynak kullanarak çalışabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların gerektirdiği bellek, işlemci, enerji, zaman, alan ve iletişim gibi kaynaklardan tasarruf edebilir. Kuantum algoritmaları, kuantum sıkıştırma, kuantum kodlama, kuantum hata düzeltme ve kuantum teleportasyonu gibi tekniklerle klasik algoritmaların verimliliğini artırabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların verimliliğini azaltan faktörleri de ortadan kaldırabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların karşılaştığı gürültü, hata, bozulma, sınırlama ve karmaşıklık gibi sorunları çözebilir.
 • Güvenlik açısından: Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı güvenliği hem tehdit edebilir hem de güçlendirebilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların kullandığı kriptografi yöntemlerini kırabilir veya zayıflatabilir. Örneğin, Shor’un algoritması, RSA, Diffie-Hellman, ElGamal, DSA ve ECC gibi kriptografi yöntemlerini kırabilir. Grover’un algoritması, AES, DES, SHA-256, MD5 ve HMAC gibi kriptografi yöntemlerini zayıflatabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların kullandığı kriptografi yöntemlerini de güçlendirebilir veya değiştirebilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların kullandığı anahtar dağıtımı, anahtar değişimi, anahtar yönetimi ve anahtar kırma gibi işlemleri kuantum mekanik prensiplerine göre yapabilir. Kuantum algoritmaları, kuantum kriptografi adı verilen yeni bir kriptografi alanı oluşturabilir. Kuantum kriptografi, kuantum ölçümü, kuantum dolanıklığı, kuantum rastgelelik ve kuantum direnci gibi kavramlarla klasik algoritmaların sağlayamadığı güvenlik seviyeleri sunabilir.
 • Doğruluk açısından: Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı doğruluktan daha yüksek veya daha düşük doğruluk sağlayabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı doğruluğu artırabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların yaptığı yaklaşımları veya varsayımları ortadan kaldırabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların yaptığı hataları veya yanlışlıkları düzeltebilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların ulaşamadığı hassasiyet veya çözünürlük seviyelerine ulaşabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı doğruluğu azaltabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların karşılaşmadığı kuantum gürültüsü, kuantum hata, kuantum bozulma, kuantum sınırlama ve kuantum karmaşıklığı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı kesinlik veya belirlilik seviyelerine ulaşamayabilir.
 • Esneklik açısından: Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı esneklikten daha fazla veya daha az esneklik sağlayabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı esnekliği artırabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların çalışamadığı veya zorlandığı durumlarda çalışabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların uygulanamadığı veya uyum sağlayamadığı problemlere uygulanabilir veya uyum sağlayabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların değiştiremediği veya geliştiremediği parametreleri değiştirebilir veya geliştirebilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların sağladığı esnekliği azaltabilir. Örneğin, kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların çalıştığı veya kolaylaştığı durumlarda çalışamayabilir veya zorlanabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların uygulandığı veya uyum sağladığı problemlere uygulanamayabilir veya uyum sağlayamayabilir. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmaların değiştirdiği veya geliştirdiği parametreleri değiştiremeyebilir veya geliştiremeyebilir.

Bu makalede, kuantum algoritmaları nelerdir, kuantum algoritmalarının türleri nelerdir, ne işe yararlar, nasıl hesaplanırlar ve kuantum algoritmalarını günümüz algoritmaları ile nasıl kıyaslayabiliriz sorularına cevap vermeye çalıştım. Kuantum algoritmaları, kuantum hesaplama teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha da önem kazanacak ve daha fazla uygulama bulacaktır.

Yazar: Berk Demir
Redaktör: Erdal Eren Uğurcuklu

Kaynaklar:

 • M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010.
 • L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search”, Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, pp. 212-219, 1996.
 • P. W. Shor, “Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer”, SIAM Journal on Computing, vol. 26, no. 5, pp. 1484-1509, 1997.
 • R. P. Feynman, “Simulating physics with computers”, International Journal of Theoretical Physics, vol. 21, no. 6-7, pp. 467-488, 1982.

Görsel Kaynak:

Bu içeriği paylaş
Önceki İçerikKuantum Hesaplama Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler
Sonraki İçerikKuantum Simülatörler