Ana Sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

QTurkey, Türkiye’deki kuantum teknolojileri ile ilgili faaliyetler için bir iletişim ve işbirliği ağıdır. “Kuantum Programlamaya Giriş” çalıştayları düzenliyor , popüler bilim içeriğinin Türkçe üretilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyor, ilgili konularla ilgilenen öğrenciler için çalışma grupları ve toplantılar düzenliyor ve ülke düzeyinde kuantum meraklıları için bir buluşma noktası oluşturuyoruz.

Görevimiz

            Kuantum teknolojileriyle gelecek dönüşüm süreci, uzmanlar tarafından genellikle 100 metrelik bir koşudan ziyade bir maratona benzetiliyor. Bu nedenle gençlerin bu konuda heyecan duymaları ve etkisiz bir takipçi olmanın ötesinde bu sürece dahil olabilmeleri ve halihazırda sahada görev yapanları da bünyesine katabilmeleri büyük önem arz etmektedir. Dönüşümlere maruz kalan, tepkisel davranmaktan başka çaresi kalmayan, imkanları ölçüsünde hazırlanmış ve bu süreçten maksimum faydayı sağlayacak bir toplum hedefliyoruz. Bu nedenle QTurkey olarak, bu alana doğru yönelen gençlerin bilgi ve becerilerini zenginleştirmek için şimdiden hem bilgilendirme hem de eğitici faaliyetlere devam etmekteyiz.

            Teknolojik dönüşüm süreçleri bürokratik yapılara ayak uyduramayacak kadar hızlı gerçekleşmekte ve yerleşik kurumlar gelişmelere çoğunlukla arkadan takipçi olarak katılmaktadır. Aksine sivil toplumdan başlayan hareketler hızlı hareket edebilir ve uzmanların ihtiyaç duyacağı bilgileri paylaşmak için uygun bir ortam görevi görebilir. QTurkey olarak bu alandaki bir diğer amacımız da Türkiye’de kuantum teknolojilerine ilgi duyanların gelip parçası olabileceği bir topluluk oluşturmak. Türkiye’de “kuantum” kelimesi oldukça yanlış kavramlarla doldurulmuştur.

            QTurkey olarak bu konuda “doğru” bir farkındalık yaratmanın elzem olduğuna inanıyoruz. Gereksiz heyecan yaratmayacak, alandaki gelişmeleri göz ardı etmeyecek, bilimsel gerçeklere ve gerçek başarılara dayalı projeksiyonlara dayalı bir farkındalık vizyonumuz var. Bu nedenle, alanında teknik altyapıya sahip uzmanlar tarafından üretilen veya kontrol edilen bir Türkçe içerik deposu oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, ilgili herkesin hem yerel hem de küresel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak için sosyal medyanın aktif kullanımı için çalışıyoruz. Son olarak kurumların özellikle “dönüşüm” çabası başladığında, talep ettikleri noktada doğru bilgi ve yönlendirmeye ulaşmalarının büyük önem taşıyacağının bilincindeyiz. Bu amaç için, Gerektiğinde kendi bilgimiz ölçüsünde taleplere cevap vermek ve kuantum teknolojilerindeki gelişmeleri alanında uzman kişilere bu bilgilere ulaşabilmeleri için aktarmak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye’de bazı stratejik kurumlar dışında bu konuya geniş bir ilgi görülmemekle birlikte bu ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yanlış bilgi tacirlerinin yeniden üretebileceği bir “bilgi piyasası” olmasa da, kurumsal düzeyde bile kullanılabilecek doğru bilgiyi ‘ucuz’ hale getirmenin ve herkesin erişimine açmanın önemine inanıyoruz. Türkiye’de bazı stratejik kurumlar dışında bu konuya geniş bir ilgi görülmemekle birlikte bu ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yanlış bilgi tacirlerinin yeniden üretebileceği bir “bilgi piyasası” olmasa da, kurumsal düzeyde bile kullanılabilecek doğru bilgiyi ‘ucuz’ hale getirmenin ve herkesin erişimine açmanın önemine inanıyoruz. Türkiye’de bazı stratejik kurumlar dışında bu konuya geniş bir ilgi görülmemekle birlikte bu ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yanlış bilgi tacirlerinin yeniden üretebileceği bir “bilgi piyasası” olmasa da, kurumsal düzeyde bile kullanılabilecek doğru bilgiyi ‘ucuz’ hale getirmenin ve herkesin erişimine açmanın önemine inanıyoruz.

Yapımız

            QTurkey olarak tamamen gönüllülük esasına dayalı bir katılımcı modeli esas alıyoruz. Alanın önemi ve ticari potansiyeli düşünüldüğünde tam gönüllülük modelinin sürdürülebilir olmadığının farkındayız. Bu nedenle yarı gönüllü modele geçişin farklı yollarını değerlendiriyoruz.

           QWorld (Association), kuantum hesaplama araştırmacılarını ve meraklılarını bir araya getiren, kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur. Temel hedefimiz kuantum teknolojilerini ve yazılımlarını yaygınlaştırmaktır. Ayrıca, eğitim ve beceri geliştirme fırsatları aracılığıyla QWorld, yeni nesil kuantum bilim adamlarını eğitiyor.