Boolean satisfiability problem

Mantık ve bilgisayar biliminde, Boolean doğrulanabilirlik problemi (Boolean satisfiability problem) belirli bir Boole ...

Bra–ket notation

Kuantum mekaniği’nde, kuantum durumları’nın tanımı için bir standard gösterim bra–ket gösterimidir, braket açılar’dan ...

Complex conjugate

Matematikte, karmaşık bir sayının kompleks eşleniği (complex conjugate), eşit gerçek parçaya ve hayali ...

Dephase

Bir dalga değiştiğinde bazen faz kaybı (dephase) meydana gelir. Bu tür yansımalar ışık ...

IBM Quantum Experience

IBM Q Experience (IBM Kuantum Tecrübe), genel olarak kullanıcıların, bir dizi IBM prototip ...

Quantum circuit

Kuantum bilgi teorisinde, kuantum devre (quantum circuit), kübitler gibi kuantum verileri üzerindeki tutarlı ...

Quantum decoherence

Kuantum eşevresizlik (Quantum decoherence), kuantum tutarlılığının (quantum coherence) kaybıdır. Kuantum mekaniğinde, elektronlar gibi ...

Quantum error correction

Kuantum hata düzeltme (quantum error correction), kuantum hesaplamada, kuantum bilgisini kuantum eşevresizlik ve ...

Quantum field theory

Teorik fizikte, kuantum alan teorisi (Quantum field theory), klasik alan teorisini, özel göreliliği ...

Quantum supremacy

Kuantum hesaplamada, kuantum üstünlüğü (quantum supremacy), programlanabilir bir kuantum cihazının hiçbir klasik bilgisayarın ...

Posts navigation