Dephase

Bir dalga değiştiğinde bazen faz kaybı (dephase) meydana gelir. Bu tür yansımalar ışık ...