Ana Sayfa Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

QTurkey,Genel Veri Koruma Yönetmeliği gerekliliklerini ve yükümlülüklerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Tanıtım

QTurkey esas olarak web sitesi için çerezler kullanmaktadır. Haber bülteni abonelerinin ve QTurkey’in düzenleyici, ortak veya benzer bir rol olarak yer aldığı faaliyetlerin başvuru formlarını dolduran başvuru sahiplerinin kişisel verilerini depolar ve işler. Detaylar bu sayfanın geri kalanında bulunmaktadır.

QTurkey, gizliliğe saygı duymaktadır ve tarafımızca toplanan kullanıcı kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı gösterir.

Hiçbir kişisel veri üçüncü şahıslara satılmayacaktır.

QTurkey, kişisel verileri yalnızca veri sahibi veri koruma mevzuatına uygun olarak bu kişisel verilerin işlenmesine açık onay vermişse paylaşacaktır.

Kişisel veriler, temel amaçlarının yanı sıra (örneğin, haber bülteni almak, uygulanan faaliyet hakkında bilgilendirici mesajlar almak, vb.), istatistiksel veya araştırma amaçlarıyla veya QTurkey’e hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacak belirli bilgileri veya benzerlerini almak için kullanılabilir. Bu noktada esas amaç QTurkey’i güçlendirmeye yardımcı olmaktır.

Gizlilik Politikamızı değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Gizlilik (tanımlama bilgileri) politikasındaki herhangi bir değişiklik bu (ilgili) sayfada yayınlanacaktır.

Veri Koruma Sorumlusu

QTurkey, QTurkey DPO,olarak adlandırılan veri koruma görevlisinin dijital kimliği olarak qturkeydpo [at] gmail.com  e-posta adresini kullanır.

QTDPO için şu anki sorumlu ve yönlendiren kişi, Doğukan Tuna’dır. (17 Ekim 2020’den beri). Kişisel e-posta adresi contact [at] dogukantuna.com’dur.

İletişim

Verilerinizle ilgili herhangi bir endişe veya işlem (silme, değiştirme, vb.) veya bu belgeyle ilgili herhangi bir soru için lütfen e-posta yoluyla QTDPO ile iletişime geçin.

Gizlilik Bildirimi

Gizlilik bildirimimiz ile alakalı her durum aşağıda açıklanmaktadır.

QTurkey web sitesi ve çerezleri

QTurkey web sitesi kuantumturkiye.org ve qturkey.org’dur.

Web sitemiz tanımlama bilgileri kullanır.

Çerez Politikamıza” buradan erişilebilir:

Web sitemizde, QTurkey veya üst/kuzen grupları tarafından organize edilen veya ortaklaşa düzenlenen etkinlikler için başvuru formları için bağlantılar bulunmaktadır. Bu formlar web sitemizde barındırılmamaktadır ve sonraki bölümde daha fazla bilgi verilmektedir.

Web sitemizin diğer web sitelerine harici bağlantıları olabilir. Bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur ve kendi kullanım şartlarına ve gizlilik politikalarına tabidirler. Kullanıcıyı gizlilik politikasını okumaya teşvik ediyoruz.

QTurkey faaliyetleri (etkinlikler, projeler vb.) ve başvuru formları

QTurkey veya üst/alt grupları tarafından düzenlenen etkinlikler (ortak) için:

QTurkey kişisel verileri toplayabilir veya toplamayabilir. QTurkey, kişisel verileri topladığında burada ana hatlarıyla belirtilen politikaları takip eder.
QTurkey grupları veya herhangi başka bir düzenleyici de kendi gizlilik politikalarını sağlayarak kişisel verileri ayrı olarak toplayabilir.

Başvuru formlarında, gizlilik politikası açıkça belirtilmekte ve gizlilik politikası (ları) için başvuru sahibinden onay istenmektedir.
QTurkey, QTDPO’ya bağlı Google Drive’daki uygulamalardan elde edilen kişisel verileri depolar.

Google’ın gizlilik politikasına buradan erişilebilir: policies.google.com/privacy

QTurkey tarafından oluşturulan başvuru formu:

  • QTurkey, Google Formları kullanarak bir başvuru formu oluşturur ve her formun sahibi QTDPO’dur.
  • Form, ilgili faaliyetin organizasyon ekibindeki kişiler tarafından hazırlanacak ve organizasyon ekibi form tarafından toplanan verilere erişebilecektir. QTDPO, etkinliğin son gününden sonra en geç bir ay içinde bu erişimi kaldırır.
  • Yukarıdaki maddede belirtilen süre boyunca, organizatörler, örneğin faaliyet hakkında bilgilendirici mesajlar göndermek, katılımcıları seçmek vb. için QTurkey, etkinlikten sonra başvuru sahibi verilerini saklayabilir.
  • Haber bülteni, e-posta kullanan ana iletişim kanalı olduğundan, QTurkey genellikle doğrudan e-posta göndererek başvuru sahipleriyle iletişim kurmaz. Ancak, QTurkey’in gönderdiği mesajın mesaj alıcıları ile ilgili olacağına inandığı bazı istisnai durumlarda, QTurkey kayıtlı e-posta adreslerini kullanarak katılımcıların tümü veya bir kısmı ile iletişim kurabilir, örneğin yeni bir proje veya programın duyurusu, QTurkey veya bir QWorld ortağı tarafından yeni bir staj programı başvurusu gibi.

Başvuru formlarında toplanan bilgiler tipik olarak;

  • Temel kişisel bilgiler (yani ad, soyad, cinsiyet, e-posta adresi, okul veya şirket, sınıf veya pozisyon, bağlantılar vb.);
  • İzinler veya onaylar (gizlilik politikasının teyidi, davranış kuralları, etkinlik sırasında fotoğraf çekme, 18 yaşından küçük olduğunuzu teyit etme, vb.); ve,
  • Kabul edilen başvuru sahiplerini seçerken faydalı olabilecek kişisel bilgiler ve görüşler (örneğin, QTurkey üyesi olmak, faaliyetten beklentiler, önceki deneyim veya bilgiler).

Başvuru formları tarafından toplanan verilerinizi değiştirmek veya silmek için lütfen QTDPO ile iletişime geçiniz.

QTurkey tarafından tercihiniz veya onayınız veya benzer bilgilerden herhangi birine hala ihtiyaç duyulacaksa (örneğin, fotoğrafınızın etkinlik sırasında çekilmesine ve ardından etkinliğin web sitesinde yayınlanmasına izin verirseniz), bu bilgileri içeren bir e-posta adresine iletilmelidir. İlgili faaliyet öncesinde veya sırasında herhangi bir kişisel verinin kaldırılması istenirse, başvuru artık faaliyete kabul edilemeyebilir veya kabul edilen başvurular listesinden çıkarılabilir.

Görseller

QTurkey, bir etkinliğin katılımcılarından (örneğin başvuru formunda) saklamadan ve işlemeden önce fotoğraflarını, videolarını veya benzer görsel görüntülerini çekmek için izin isteyebilir.

Görseller, halkla ilişkiler veya pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanılabilir. Görüntüler etkinliğin web sitelerine yüklenebilir veya QTurkey’in sosyal medyasında veya çevrim içi platformlarında yayınlanabilir veya QTurkey tarafından hazırlanan grafik materyallerde kullanılabilir.

Görüntüler, gelecekte benzer amaçlarla kullanılmak üzere QTDPO tarafından saklanır.

Küçükler (18 yaş altı)

QTurkey, ebeveynlerden veya bir QTurkey etkinliğine katılan reşit olmayan birinin velisinden onayının imzalı bir kopyasını talep edebilir. İmzalı kopya, faaliyetin organizatörleri tarafından saklanır ve bir kopyası QTurkey tarafından saklanabilir.

QTurkey, bu tür belgelerde sağlanan bilgileri işlemez.

Diğer durumlar

Burada listelenmeyen herhangi bir durum için, bu belge revize edilip güncellenir veya ayrı bir gizlilik politikası sağlanır.