Quantum supremacy

Kuantum hesaplamada, kuantum üstünlüğü (quantum supremacy), programlanabilir bir kuantum cihazının hiçbir klasik bilgisayarın ...