Kübit x Bit

Klasik sistemde bir bit 0 ya da 1 değerlerini alabilir, kübitler ise ölçüm yapılana kadar 0 ile 1 değerlerinin lineer kombinasyonunda bulunabilirler.

010