Bra–ket notation

Kuantum mekaniği’nde, kuantum durumları’nın tanımı için bir standard gösterim bra–ket gösterimidir, braket açılar’dan ve dikey çubuk’lardan oluşur.O ayrıca matematik’teki soyut vektörler ve doğrusal fonksiyonel’leri ifade etmekte kullanılabilir.Çünkü o bir ⟨bra|ket⟩ tarafından ifade edilen iki durumun iç çarpım’ıdır,

048
QTurkey
QTurkey, Türkiye’deki kuantum teknolojileriyle ilgili faaliyetler için bir iletişim ve işbirliği ağıdır. “Kuantum Programlamaya Giriş” çalıştayları düzenliyor, ilgili konulardaki ilgili öğrenciler için çalışma grupları ve toplantılar organize ediyoruz ve ülke düzeyinde kuantum meraklıları için bir buluşma alanı oluşturabilme amacıyla hareket ediyoruz.